Za pravilen prikaz multimedijskih strani je potrebna HTML5/CSS3 & WebGL ali Adobe Flash podpora!

Trenutno ni razpisov doživljajskih taborov za otroke in mladino

Vsega lepega je enkrat tudi konec.
Časi, ko smo brez težav organizirali tabore za več skupin vseh starosti, so minili.

Zaradi upada zanimanja za tabore naravnane v aktivno doživljanje narave
ter hkratnega porasta cen nastanitve in prehrane v počitniških domovih,
smo že okoli leta 2008 prenehali z organizacijo taborov za otroke starejše od 12 let,
z letom 2018 pa smo bili prisiljeni ukiniti tudi tabore za nižjo starostno skupino.

Še naprej pa bomo seveda sodelovali z vrtci in po dogovoru organizirali
tabore za predšolske otroke ter seminarje za njihove vzgojitelje.