Za pravilen prikaz multimedijskih strani je potrebna HTML5/CSS3 & WebGL ali Adobe Flash podpora!

Zgodovina društva


  • Prve pričetke aktivnosti bodočega Društva ljubiteljev narave Krško beležimo leta 1986. Takrat sta Zdenka Zalokar Divjak in Žarko Trušnovec pričela s prvimi vzgojnimi tabori v okviru VVZ Krško. Na prvem zimskem taboru na Livku so bili otroci iz vrtcev in prvih razredov OŠ s področja občine Krško, z leti pa se je na tabore vključevalo vse več mladih iz vseh krajev Slovenije in vseh starosti.

  • Naslednje leto smo se preselili v počitniški dom Stavbenika v Logu pod Mangrtom. Leta 1993 smo se formalno združili v Društvo ljubiteljev narave Krško, na naše tabore so pričeli prihajati otroci in mladina iz cele Slovenije, iz vrst starih udeležencev pa so se že izoblikovali naši prvi mladi pomočniki. Čudovito okolje in bližina enkratnih izletniških in pohodnih točk sta nas v Logu zadržala nekaj let in kar žal nam je bilo, ko smo se morali odseliti.

  • Na srečo smo za dve sezoni našli zatočišče nedaleč proč v počitniškem domu v odmaknjeni dolini Možnice, vendar smo čutili, da to zaradi prostorske stiske in visokih cen najemnine ne more biti trajna rešitev.

  • Leta 1996 pa smo se ustalili v Breginju na Mostu na Nadiži, kjer smo od Slovenske vojske dobili v najem pet let zapuščeno obmejno karavlo. Po obsežnih popravilih in adaptacijah in nemajhni pomoči sponzorjev (Slovenska vojska, NE Krško, Alpkomerc Tolmin,...) smo že istega leta uspeli organizirati več taborov.

  • Leta 2003 in 2004 smo se odločili, da ponudimo otrokom še nekaj več - gostovanje v mladinskem domu v Pliskovici na Krasu, kjer smo spoznali vse lepote in značilnosti te specifične pokrajine, ki jo otroci običajno v šoli spoznajo samo skozi besedo in sliko. Seveda je ostal naš program neokrnjen - le prilagojen novi sredini.

  • Piše se leto 2005 in preselili smo se zopet bližje našim planinam - v Kranjsko Goro in njeno okolico. Uživali smo gostoljubje Porentovega doma, na katerega nas veže nekaj prav lepih spominov na vikend tabore z vrtci in razredi osnovnih šol ter na seminarje z vzgojitelji. Od leta 2013 pa bivamo v prijetni depandansi mladinskega hostla Nika ali pa Garni hotela Rute v bližnjem Gozdu Martuljku, od koder se odpravljamo na številne izlete v slikovito okolico.